Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด

คู่มือ

pll_file_nameประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานอุบลฯ (ปี 59-63)

ขนาด : 672.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:25:01+07

pll_file_nameแบบฟอร์มใบสมัคร โครงการรักษาศิล 5 (.docx)

ขนาด : 14.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:24:03+07

pll_file_nameแบบฟอร์มใบสมัครรักษาศีล 5

ขนาด : 682.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:23:15+07

pll_file_nameแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ขนาด : 42 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:21:44+07

pll_file_nameรายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2557

ขนาด : 3910.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:18:42+07

pll_file_nameค่าจ้างขั้นต่ำ

ขนาด : 44.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:17:23+07

pll_file_nameสถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2557

ขนาด : 26608.72 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:16:26+07
TOP