Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์

นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Mobile Application

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

:: YOUTUBE ::

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์ อุปทานด้านแรงงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกัน โควิด-19 ใน สปก. และโรงงานอุตสาหกรรม

เตือนแรงงานไทย อย่าตกเป็นเหยื่อ ผู้แอบอ้างยื่นขอเงินสิทธิประโยชน์ (ไต้หวัน)

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

TOP