Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน

แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน

Mobile Application

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

:: YOUTUBE ::

แบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์ อุปทานด้านแรงงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกัน โควิด-19 ใน สปก. และโรงงานอุตสาหกรรม

เตือนแรงงานไทย อย่าตกเป็นเหยื่อ ผู้แอบอ้างยื่นขอเงินสิทธิประโยชน์ (ไต้หวัน)

Youtube สรจ.อบ.

MOL-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

TOP