Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์

นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 New

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Mobile Application

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

:: YOUTUBE ::

TOP