Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

รจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมมือฯ ชายแดน ไทย – ลาว ...

Mol-Thailand

กรง.อบ. บำบัดทุขก์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวอุบลฯ ...

Mol-Thailand

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ร่วมเติมพลังบวก ปลุกพลังใจ สร้างไฟในการทำงาน ...

Mol-Thailand

แรงงานอุบลฯ ยกระดับปราชญ์ชาวบ้าน ...

Mol-Thailand

5 เสือ อุบลฯ รุกเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิต ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์ ...

Mol-Thailand

ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ...

Mol-Thailand

แรงงานอุบลฯ ร่วมป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ...

Mol-Thailand

แรงงานอุบล ฯ ประชุม 5 เสือ กรง.อบ. ...

TOP