Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวกิจกรรม

สรจ.อบ. ร่วมจัดระเบียบสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี ...

สรจ.อบ. ร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบให้ถูกต้อง ...

...

กรง.อบ. เตรียมความพร้อมพัฒนาแรงงานด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ...

สรจ.อบ. ขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด ...

กระดานข่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 มกราคม 2563 ...

กระดานข่าว สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 มกราคม 2563 ...

กรง.อบ.มอบความสุขแรงงาน ปีใหม่ 2563 ...

กระดานข่าว สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ...

TOP