Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ปี 2562

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameปกหน้า 4-62

ขนาด : 1377.12 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name19.ปกหลัง 4-62

ขนาด : 1048.29 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name2.รองปก

ขนาด : 90.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name3.okคำนำ

ขนาด : 23.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name4.สารบัญ

ขนาด : 62.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name5. บทสรุปของผู้บริหาร

ขนาด : 199.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name6.เศรษฐกิจ

ขนาด : 319.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name7.สถานการณ์

ขนาด : 879.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name8.ตัวชี้วัด

ขนาด : 179.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name9.ปกภาคผนวก

ขนาด : 69.4 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name10.ภาคผนวก 1-8

ขนาด : 64.49 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name10-1.ภาคผนวก 9-11

ขนาด : 201.09 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name11.-ภาคผนวก 12-13

ขนาด : 160.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name14.คณะจัดทำ

ขนาด : 97.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name15.วิสัยทัศน์

ขนาด : 43.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563

pll_file_name18.ค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 10

ขนาด : 389.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.พ. 2563
TOP