Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดปฏิบัติการ (Kick off)

pll_content_description

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.📌
นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปราม ผู้มีอิทธิพลเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
TOP