Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 1 ปี 2563

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name11.-ภาคผนวก 12-13

ขนาด : 243.89 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name14.คณะจัดทำ

ขนาด : 114.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name15.วิสัยทัศน์

ขนาด : 108.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name18.ค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 10

ขนาด : 389.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name19. ปกหน้า1-63 หลัง

ขนาด : 384.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name1. ปกหน้า1-63

ขนาด : 693.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name2.รองปก

ขนาด : 121.64 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name3.okคำนำ

ขนาด : 89.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name4.สารบัญ

ขนาด : 221.53 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name5. บทสหาร

ขนาด : 472.26 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name6.เศรษฐกิจ

ขนาด : 536.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name7.สถานการณ์

ขนาด : 1063.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name8.ตัวชี้วัด

ขนาด : 413.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name9.ปกภาคผนวก

ขนาด : 42.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name10.ภาคผนวก 1-8

ขนาด : 162.66 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563

pll_file_name10-1.ภาคผนวก 9-11

ขนาด : 247.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2563
TOP