Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ปี 2563

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name18.ค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 10

ขนาด : 389.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name19ปกหลัง 4-63

ขนาด : 429.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name1.ปกหน้า4-63 หลัง

ขนาด : 775.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name2.รองปก

ขนาด : 102.6 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name3.okคำนำ

ขนาด : 68.46 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name4.สารบัญ

ขนาด : 198.93 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name5. บทสรุปผู้บริหาร

ขนาด : 464.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name6.เศรษฐกิจ

ขนาด : 536.16 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name7.สถานการณ์

ขนาด : 1138.31 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name8.ตัวชี้วัด

ขนาด : 413.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name9.ปกภาคผนวก

ขนาด : 42.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name10.ภาคผนวก 1-8

ขนาด : 163.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name10-1.ภาคผนวก 9-11

ขนาด : 247.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name11.-ภาคผนวก 12-13

ขนาด : 245.23 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name14.คณะจัดทำ

ขนาด : 94.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564
TOP