Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name18.ค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 10

ขนาด : 389.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name15_วิสัยทัศน์

ขนาด : 91.43 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name14.คณะจัดทำ

ขนาด : 79.56 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name10.ตารางภาคผนวก 1-12

ขนาด : 473.68 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name08.ตัวชี้วัด

ขนาด : 478.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name07.สถานการณ์แรงงาน

ขนาด : 1202.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name6.เศรษฐกิจ

ขนาด : 559.96 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name05.บทสรุปผู้บริหาร

ขนาด : 342.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name04.สารบัญ

ขนาด : 195.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name03.คำนำ

ขนาด : 69.73 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name2.รองปก

ขนาด : 101.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_name1.ปกหน้า 63

ขนาด : 682.74 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564

pll_file_nameปกหลัง 63

ขนาด : 296.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 16 ก.พ. 2564
TOP