Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_name2.รองปก

ขนาด : 90.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name03.คำนำ

ขนาด : 61.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name04.สารบัญ

ขนาด : 201.03 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name05.บทสรุปผู้บริหาร

ขนาด : 380.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name06.เศรษฐกิจจังหวัด

ขนาด : 389.32 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name07.สถานการณ์แรงงาน

ขนาด : 1286.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name08.ตัวชี้วัด

ขนาด : 476.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name09.ปกภาคผนวก

ขนาด : 37.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name10.ตารางภาคผนวก 1-12

ขนาด : 439.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name14.คณะจัดทำ

ขนาด : 97.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name15_วิสัยทัศน์

ขนาด : 89.82 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name18.ค่าจ้างขั้นต่ำฉบับที่ 10

ขนาด : 389.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name19ปกหลัง 62

ขนาด : 10103.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name1.ปกหน้า 62

ขนาด : 858.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563

pll_file_name19ปกหลัง 62

ขนาด : 340.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563
TOP