Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

สถิติแรงงานจังหวัดอุบลราช ไตรมาส 2 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 ส.ค. 2561

สถิติแรงงานจังหวัดอุบลราช ไตรมาส 1 ปี 2561

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 ส.ค. 2561

สถิติด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาส 3 ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 29 พ.ย. 2559

สถิติด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาส 1 ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 15 ก.ย. 2559

สถิติด้านแรงงานจังหวัด ไตรมาส 2 ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ก.ย. 2559
TOP