Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameสถิติด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 61

ขนาด : 177.38 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-03-05 06:08:44+07

pll_file_nameแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

ขนาด : 884.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:36:53+07

pll_file_name(แบบฟอร์ม) แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ปี 2560

ขนาด : 248.6 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:35:54+07

pll_file_nameแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลฯ

ขนาด : 73.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 22:12:29+07
TOP