Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

รจ.อบ. ร่วมบริจาคพัดลม ให้ รพ.สนาม ช่วยผู้ติดเชื้อ Covid-19 ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. จัดประชุม 5 เสือ กรง.อบ. ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน ...

Mol-Thailand

กรง.อบ. ให้ความช่วยเหลือ อสร.ที่ประสบอัคคีภัย ...

Mol-Thailand

สรจ.อบ. ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านโควิด 19 ...

Mol-Thailand

กรง.อบ. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ อ.พิบูลมังสาหาร ...

TOP