Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

แรงงาน จ.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี

pll_content_description

TOP