Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

สรง.อุบลฯร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่

pll_content_description

TOP