Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

กรง.จ.อุบลฯ ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567

pll_content_description

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.

นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567 เพื่อให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเกิดความเข้าใจในนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

TOP