อาสาสมัครด้านแรงงานจังหวัอุบลราชธานี

ข้อมูลอาสาสมัครด้านแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

  

ไฟล์แนบขนาด
1.แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf639.56 KB
2 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สภ.1.pdf357.65 KB
3 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการด้านการฝึกอาชีพ.pdf531.51 KB
4 แบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในระดับตำบล (รายบุคคล).pdf1.25 MB
แบบเสนอ อสร.ดีเด่น (สำหรับ อสร.ระดับตำบล).doc33.5 KB
แบบเสนอ อสร.ดีเด่น (สำหรับ แกนนำระดับอำเภอ).doc33.5 KB
หลักเกณฑ์การพิจารณา อสร.ดีเด่น.xls32.5 KB
แบบเสนอข้อมูล อสร.ดีเด่น.doc57 KB
ขั้นตอนการเสนอ อสร.ดีเด่น.doc40.5 KB