อาสาสมัครด้านแรงงานจังหวัอุบลราชธานี

ข้อมูลอาสาสมัครด้านแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ไฟล์แนบขนาด
1.แบบสำรวจความพึงพอใจ.pdf639.56 KB
2 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สภ.1.pdf357.65 KB
3 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการด้านการฝึกอาชีพ.pdf531.51 KB
4 แบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานในระดับตำบล (รายบุคคล).pdf1.25 MB
คู่มือการปฏิบัติงาน_2559_sr.rar1.31 MB
คู่มือการปฏิบัติงาน อสร. 2560.pdf4.62 MB