ข่าวเด่น

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 2 ปี 2561

ภาพข่าว: 

แรงงานอุบลยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต (UbonMOl Zero Corruption)

ภาพข่าว: 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 4 ปี 2560 และ รายปี 2560

ภาพข่าว: 

ประชุม conference ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน

ภาพข่าว: 

วารสารแรงงานฉบับที่ 11 ปีที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2560

ภาพข่าว: 

งานด้านพัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าว: 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 2560

ภาพข่าว: 
Syndicate content