ข่าวเด่น

ประชุม conference ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน

ภาพข่าว: 

วารสารแรงงานฉบับที่ 11 ปีที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2560

ภาพข่าว: 

งานด้านพัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าว: 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 2560

ภาพข่าว: 

อาสาสมัครแรงงานร่วมสัมมนา Productive Manpower รองรับไทยแลนด์ 4.0

ภาพข่าว: 

รายงานอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ อุปทานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560
>>> คลิ๊กที่นี่ <<<

ภาพข่าว: 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธาน ไตรมาส 2 ปี 2560

สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ไตรมาส  2 ปี 2560

 

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content