หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี

 

 จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

 ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี