ที่อยู่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่)ชั้น 2  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  3 4 0 0 0 

 

 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4534 4632,0 4534 4633

 

 

E-mail : ubonrat@mol.go.th

 

 

มท.38951