โครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและมหกรรมรวมพลคนรักปื่นโต