ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2560

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล แรงงานจังหวัดเป็นประธานการประชุม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว และให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้จัดสรรให้ดำเนินการใน 18 อำเภอ 46 โครงการ โดยแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำชับให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสูงสุด