พิธีมอบเกียรติบัตร อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2559

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครระดับอำเภอ 25 คน        

           วันที่ 29 กันยายน 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2559 จำนวน 25 คน ณ ห้องพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ก่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัด