สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาวิถีชีวิตแรงงานนอกระบบ

วันที่ 8 สิงหาคม 59 เวลา 2.00-4.30 น. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 

นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผอ.NBT อุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา ผู้นำภาคประชาสังคมและประธานศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบภาคประชาชน และนายอภิชาติ จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อ.เมือง ร่วมศึกษาดูวิถีชีวิต แรงงานนอกระบบ รถพุ่มพวง (มอเตอร์ไซด์ ขายอาหารเช้าเย็นตามหมู่บ้าน) ตลาดหัวเรือ บันทึกสกู๊ปข่าว เผยแพร่ ตลาดเช้ารถพุ่มพวงใหญ่สุดในอุบลราชธานี มีเงินสะพัด กว่า 5-6 แสนบาทต่อวันทั้งผู้ซื้อผู้ขาย เตรียมพัฒนาขีดความสามารถให้เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตและขยายการดูแลให้เป็นต้นแบบกลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ  ในจังหวัดอุบลราชธานี