สรจ.อุบลราชธานี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันนักสังคมสงเคราะห์ไทย วันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งาชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันรักต้นไม่ประจำปีของชาติ

           เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 115 ปี วันนักสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย วันพยาบาลแห่งาชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ทรงบำเพ็ญประโยชน์คุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทย และประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ ทันตแพทย์ดีเด่น พยาบาลดีเด่น นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น อาสาสมัครดีเด่น และบุคคลดีเด่นที่ทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งมีอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นจำนวน 2 คน คือ นางละมุน  อุทสิงห์ อาสาสมัครแรงงานตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน และนางสาวรัตน  คงมาก อาสาสมัครแรงงานตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม ร่วมรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์  จังตระกุล)