ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

               เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี นายวิชัย ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี นายวิเชียร กระบวนศรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ดังนี้
           ช่วงเช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตรีบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๔ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

     

 

       ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

     

     

       ช่วงเย็น เวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุมทอง-พุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี