สรจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                 เมื่อเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเส็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำหน้าโรงเรียนบ้านสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยมีนายประทีป กีรตีเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนายเพทาย คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายวิชัย  คำมุลตรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว