สรจ.อุบลราชธานี รับการตรวจราชการรอบที่ 3 จากผู้ตรวจราชการกระทรวแรงงาน (นายวิษณุ ปาณวร)

             เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายวิษณุ  ปาณวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมตรวจราชการรอบที่ 3 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีนายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

 

      

 

                              

 

            นอกจากนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานยังได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งได้สอบถามข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงาน