สรจ.อุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทกิจตรงยามาฮ่า อุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 จากการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

              เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จังหวัดอุบลราชธานี  จัดพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับชมรม To Be Number One ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดชมรม To Be Number One ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีมอบดอกไม้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วงานรัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน โดยนายคันฉัตร  ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนมอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี