อสร.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับประเทศ

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายเพทาย คมขำ แรงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสมปอง จันทะศรี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำนางเพ็ญประภา บุญเคล้า อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ประจำตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับประเทศโดยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับประเทศ  ณ ห้องประชุมกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ชั้น ๒  กระทรวงแรงงาน โดยมีอาสาสมัครแรงงานที่เป็นตัวแทนระดับภาคร่วมคัดเลือกจำนวน 4 ภาค ๆ 2 คน ซึ่งจะคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานที่มีผลงานโดดเด่น จำนวน 2 คน เพื่อเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ ในวันอาสาสมัครไทย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558