สรจ.อุบลราชธานี มอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งให้ สพภ.7 อุบลราชธานี เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

 

                 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 4865 อุบลราชธานีของสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในสาขาช่างเครื่องกล ช่างสีและซ่อมตัวถัง โดยมีนายวิชัย  ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้รับมอบ