สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชกร รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558

               เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ รอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ  ปาณวร) และประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

            สำหรับการตรวจราชการรอบที่ 3 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิษณุ  ปาณวร) เขตราชการที่ 13 กำหนดตรวจราชการระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 และ 12-13 สิงหาคม 2558 โดยมีกำหนดตรวจราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558