สรจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม และตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบเพื่อชี้แจงขั้นตอน วิธีการและเอกสารการติดตามสิทธิประโยชน์ กรณีคนงานเสียชีวิตจากการทำงานในต่างประเทศ

              เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายเพทาย  คมขำ แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายปริญญา  บุตรดา นักวิชาการแรงานปฏิบัติการ และนายมานิต  บุญสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงขั้นตอน วิธีการ และเอกสารประกอบการติดตามสิทธิประโยชน์ กรณีคนงานเสียชีวิตขณะทำงานอยู่ในต่างประเทศแก่ญาติคนงาน ณ ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม และตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

           1.กรณีการเสียชีวิตของนายแหลมทอง  สีละพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

    

 

         2.กรณีการเสียชีวิตของนายวิชาญ  เดื่อไธสง ณ บ้านเลขที่ 14 บ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลโนนผึ้ง (นายบุญเลิศ  ราตรี) เป็นผู้ประสานงาน