หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ ตำบล เหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร