ข่าวประชาสัมพันธ์

อาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้สถานประกอบการ
วารสารสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อจัดระเบียบสังคม
แรงงานจังหวัดอุบลฯ ตวรจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรช่างก่อสร้าง ณ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน
สรจ.อุบลราชธานี มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีจำนวน 12,308.10 บาท ให้คนงานที่เคยไปทำงาน ณ ไต้หวัน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและผู้ตรวจราชการกรม ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการกระทรวงแรงงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ใน เขตตรวจราชการที่ 13 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำครั้งที่ 2/2559
แรงงานอุบลฯ มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้คนงาน ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน ที่เคยไปทำงาน ณ ไต้หวัน
สรจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพกับ อสร.และผู้ประสานงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการตรวจสถานประกอบการกับชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด
จังหวัดอุบลฯ กวาด 3 รางวัล ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แรงงานอุุบล ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2559
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมกราคม 2559
สรจ.อุบลราชธานี เชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรื่องเล่าข่าวแรงงาน
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจตัวแทนสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 หลักสูตรวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ดูแลผู้สูงอายุ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี