ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2560
ดำเนินโครงการฯ กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 1 ปี 2560
กิจกรรม เดินรณรงค์ "อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด"
สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส4/2559 และ รายปี 2559
แรงงานจังหวัดอุบล ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบและเครือข่าย อสร.
วารสารสำนักงานแรงงาน ฉับที่ 11 ประเดือน พฤศจิกายน 2559
วารสารแรงงาน ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือน กันยายน 2559
วารสารแรงงานฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559
การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559
สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2559
เดินรณรงค์การใช้สิทธิลงประชามติ
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
วารสารสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 7
สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2559
วันที่ 1 พ.ค.2559 วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี