ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารสำนักงานแรงงาน ฉับที่ 11 ประเดือน พฤศจิกายน 2559
วารสารแรงงาน ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือน กันยายน 2559
วารสารแรงงานฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559
การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559
สถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2559
เดินรณรงค์การใช้สิทธิลงประชามติ
ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
วารสารสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 7
สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1 ปี 2559
วันที่ 1 พ.ค.2559 วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมรับการตรวจราชการ รอบ 2
ประชุมแกนนำ อสร.ระดับตำบล กลุ่มอำเภอเดชอุดม
โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ การกำจัดวัชพืช
ประชุมแกนนำ อสร. ระดับตำบล โซนอำเภอพิบูลมังสาหาร
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือน มีนาคม 2559
smart labour บริการด้านแรงงานบนมือถือ