ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงาน การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเสริมสร้างศัยภาพ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชุม conference ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน
วารสารแรงงานฉบับที่ 11 ปีที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2560
งานด้านพัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
โครงการศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและมหกรรมรวมพลคนรักปื่นโต
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 3 ปี 2560
อาสาสมัครแรงงานร่วมสัมมนา Productive Manpower รองรับไทยแลนด์ 4.0
อาสาสมัครแรงงานร่วมสัมมนา Productive Manpower รองรับไทยแลนด์ 4.0
รายงานอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธาน ไตรมาส 2 ปี 2560
ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2560
ดำเนินโครงการฯ กลุ่มจังหวัด ปี พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ณ เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก
สถานการณ์แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ไตรมาส 1 ปี 2560
กิจกรรม เดินรณรงค์ "อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด"
สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส4/2559 และ รายปี 2559
แรงงานจังหวัดอุบล ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบและเครือข่าย อสร.
วารสารสำนักงานแรงงาน ฉับที่ 11 ประเดือน พฤศจิกายน 2559
วารสารแรงงาน ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช