ข่าวกิจกรรม

สรจ.อุบลราชธานี ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ" ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖
ถนนเด็กเดินปี ๗ ครั้งที่ ๔
สรจ.อุบลฯ จัดกิกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม "กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
กิจกรรม "กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖
สรจ.อุบลฯ จัด Big Cleaning Day สำนักงานงานฯ
แรงงานอุบลฯ ประชุม อสร.สัญจรกลุ่มอำเภอเมือง และร่วมจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนา 56
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลฯ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษาฯ
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการคาราวานบริการประชาชนและส่งเสริมสุขภาพเคลื่อนที่ กับเทศบาลตำบลปทุม
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการจ้างงานฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการความต้องการด้านแรงงานระดับชุมชน/หมู่บ้าน กับอบต.คูเมือง
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม "กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ" ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2555
ผู้ว่าราการจังหวัดอุบลราชธานีมอบนโยบายการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครแรงงานยุคใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) อสร.ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑
สนง.แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำเดือน พ.ค. 2555
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานพร้อมใจให้บริการ ในวันที่ ๕ พ.ค ๒๕๕๕ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอาชีพทำขนมเครปญี่ปุ่น