ข่าวกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน เมษายน 2558
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
สรจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ หลักสูตรการทำเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น
สรจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ หลักสูตรการทำกระเป๋าใส่เหรียญ
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี
สรจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
5 เสือ แรงงานอุบลราชธานีผนึงกำลังให้บริการด้านแรงงานสู่ชุมชน
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานี
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 3/2557
จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 3/2557
สรจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ หลักสูตรการทำพวงกุญแจประดิษฐ์
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมผู้นำชุมชน อาสาสมัครแรงงาน เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางจัดทำแผนงาน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบที่ ๒
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการการประกันการว่างงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงง
สรจ.อุบลราชธานี เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ หลักสูตรการทำวิกผม
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล แบบสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ กลุ่มอำเภอเดชอุดมและตระการพืชผล
สรจ.อุบลราชธานี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลแบบสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
สรจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมถนนเด็กเดินครั้งที่ 4/2557