ติดต่อเรา

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

ศาลากลางจังหวัด(หลังใหม่)ชั้น 2  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  3 4 0 0 0 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4534 4632,0 4534 4633

E-mail : ubonrat@mol.go.th,ubonratmol@hotmail.com,ubonlabour@gmail.com